Algots darbs
Algots darbs
Studijas augstskolā
Studijas augstskolā
Guvumi:
- tūlītēji ienākumi;
- lielāka patstāvība

Guvumi:...
Izmaksas:
- netiek iegūtas plašākas zināšanas;
- zemāka alga nākotnē
Izmaksas:...
Guvumi: 
- jaunas zināšanas;
- lielāka alga nākotnē

Guvumi:...
Izmaksas:
- tūlīt tiek apmierināts mazāk vajadzību

Izmaksas:...
Izvēļu guvumi un alternatīvās izmaksas
Izvēļu guvumi un alternatīvās izmaksas
Viewer does not support full SVG 1.1