1. Ierobežoti resursi 

Neatjaunojami
Atjaunojami
Attīstāmi
1. Ierobežoti...
Izvēļu iespējas
Izvēļu iespējas
2. Patērēt šodien
2. Patērēt šodien
3. izvēle
(resursu sadale)

Daļu patērēt, daļu uzkrāt
3. izvēle...
5. Investīcijas 

Infrastruktūrā
Tehnoloģijās
Cilvēkkapitālā
5. Investīcija...
6. Vairāk un ražīgāki resursi
6. Vairāk un ra...
7. Lielākas ražošanas un patēriņa iespējas
7. Lielākas ra...
Daļu patērēt,
daļu uzkrāt
Daļu patērēt,...
Uzkrāt,
patērēt rīt
Uzkrāt,...
4. Alternatīvās izmaksas
4. Alternatīvās...
Nav iespējams 
Iespējams
Nav iespējams...
A
A
H
H
Gribu!
Nav iespējams.
Gribu!...
F
F
C
C
H
H
Iesaiste starptautiskā tirdzniecībā
Iesaiste sta...
7. Lielākas ražošanas un patēriņa iespējas
7. Lielākas ra...
6. Vairāk un ražīgāki resursi
6. Vairāk un ra...
Viewer does not support full SVG 1.1