Atbildi uz jautājumiem, ņemot vērā tabulas datus!

Atbildi uz jautājumiem, ņemot vērā tabulas datus!