Izlasi tekstus un atbildi uz jautājumiem!

I. Eiropas Komisijas prioritātēs 2019-2024 minēts Eiropas zaļais kurss, kura mērķis ir panākt, lai Eiropa kļūtu par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu.

“Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds Eiropai un pasaulei. Lai risinātu šīs problēmas, Eiropai ir vajadzīga jauna izaugsmes stratēģija, kā ES pārveidot par modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā

  • vēlākais 2050. gadā visas siltumnīcefekta gāzes tiek neitralizētas,
  • ekonomikas izaugsme ir atsaistīta no resursu izmantošanas,
  • novārtā nav atstāts neviens cilvēks un neviens reģions.”
Avots: Eiropas Komisija

II. Latvija ir mērojusi garu ceļu vides raksturlielumu un iedzīvotāju labklājības uzlabošanā. Liels investīciju apjoms ir palīdzējis palielināt atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, uzlabot mājokļu energoefektivitāti, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un paplašināt piekļuvi ūdens un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Tomēr Latvija vēl ir tālu no pietuvošanās attīstītākām ESAO ekonomikām. Mežsaimniecībai un lauksaimniecībai ir izšķiroša ekonomiskā nozīme, bet tās arvien vairāk apdraud bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības apsvērumu integrēšanai ekonomikas attīstības politikā jābūt prioritātei. Lai paātrinātu pāreju uz oglekļa mazietilpīgu un aprites ekonomiku, būs vajadzīgas lielas investīcijas ilgtspējīgā infrastruktūrā, būs jāpalielina atkritumu rašanās novēršana un pārstrāde, kā arī būs vajadzīgi spēcīgāki ekonomiskie instrumenti.

Avots: ESAO Vides raksturlielumu pārskats par Latviju 2019.gads