Izvērtē apgalvojumu, atzīmējot, vai tas ir pareizs vai nepareizs!

Izvērtē apgalvojumu, atzīmējot, vai tas ir pareizs vai nepareizs!