Izmantojot tabulas datus un ražošanas iespēju līkni, atbildi uz jautājumiem!