Aizpildi tabulu!

Nosaki un ieraksti:

1) vai sabiedrība ar esošajiem resursiem un tehnoloģijām var/nevar saražot norādītos preces A un B apjomus;

2) vai, ražojot šos apjomus, resursi tiks izmantoti efektīvi/neefektīvi/neiespējami?