Aizpildi tabulu!

Izvēlies no pēdējā ailē dotajiem vārdiem katrai ekonomiskās attīstības cikla fāzei raksturīgo pazīmi un ieraksti to!