Sakārto vārdus pareizā secībā!

Izveido no vārdiem definīciju!