Sakārto secīgi simbolus, lai varētu iemaksāt skaidro naudu savā norēķinu kontā!