Saliec uzdevumā attēlus tā, lai izveidotos uzrakstītajam atbilstoša secība!

Atceries jau iepriekš skatīto zināšanu un prasmju attīstības ķēdi!