Ieraksti norādītos vārdus tekstā pareizajā locījumā un skaitlī!