Sakārto secīgi dotos lielumus!

Katrā Latvijas reģionā bezdarba līmenis (procentos izteikts bezdarbnieku skaits) ir atšķirīgs.