Izlasi informāciju par ekonomisko sistēmu un atbildi uz jautājumiem!

"Elejnieks J. Zariņš un citi mūsu laikraksta lasītāji izteica savas pretenzijas par to, ka Elejas veikalā nevar iegādāties motocikla ķēdes, dzinēju aizdedzes sveces un citus transportlīdzekļiem nepieciešamos piederumus. Esam saņēmuši rajona patērētāju biedrības tirdzniecības apvienības direktores A. Bičkovskas komentāru. Tajā viņa ziņo, ka pēc apstiprinātā sortimenta Elejas universālveikala kultūrpreču sektorā nav paredzēta tirdzniecība ar velosipēdu apriepojuma kamerām, motociklu ķēdēm vai dzinēju aizdedzes svecēm."
Avots: laikraksts "Darba Uzvara" 1980. gada 30. janvārī.

"Tikumiskās audzināšanas sistēmā ievērojama nozīme ir nodot jauniešiem vecākās paaudzes morālo pieredzi, slavenās revolūcijas kauju un darba tradīcijas. Milzīga nozīme šajā darbā ir darbaudzinātājiem. Mūsu rūpnīcas (mikroautobusu rūpnīca RAF) darbaudzinātāji nodarbojas ar 142 jaunajiem strādniekiem, no kuriem 37 ir pusaudži."
Avots: laikraksts "Darba Uzvara" 1980. gada 9. janvārī.