Savieno dotās pazīmes ar attiecīgo komercdarbības formu!

Savieno dotās pazīmes ar attiecīgo komercdarbības formu!