Apskati attēlus un aizpildi tabulu!

Tabulas ailēs atzīmē zīmējuma burtu, kurā attēlota minētā situācija!