Iepazīsties ar informāciju un atbildi uz jautājumiem!

No 2003. gada līdz 2007. gadam Grieķijā strauji attīstījās ražošana. To veicināja vieglā piekļuve aizņēmumiem un dāsnā fiskālā politika, tāpēc strauji auga valsts parāds. Strādājošo vidējā mēneša alga palielinājās no 1452 eiro līdz 1697 eiro. Minimālā pensija pārsniedza 900 eiro mēnesī. Strādājošie un pensionāri papildus saņēma dažādas piemaksas.

2008. gadā Grieķijā sākās finanšu un ekonomiskā krīze. Ražošana samazinājās astoņus gadus pēc kārtas. Ražošanas apjoms samazinājās vairāk nekā par ceturto daļu. Grieķija lūdza un saņēma trīs aizdevumu programmas 368,6 mljrd. eiro kopapjomā, lai stabilizētu tautsaimniecību. Banku sistēmas stabilizēšana izmaksāja 45,4 mljrd. eiro. Strādājošajiem samazināja darba samaksu vairāk nekā par 15%. Paaugstināja nodokļus. Bezdarba līmenis pārsniedza 20%. Pensionāriem samazināja pensijas un pensionēšanās vecumu paaugstināja no 60 uz 65 gadiem. Daudziem pensionāriem nācās atgriezties darbā.

Avoti:
op.europa.eu
economist.com

Iesakām noskatīties video sižetus, lai gūtu padziļinātu ieskatu šajā jautājumā: