Izlasi situācijas aprakstu un atbildi uz jautājumiem!