Atzīmē pareizo atbildi!

Izlasi situāciju! Atzīmē, vai situācijā minētajam varonim jāuzlabo savas zināšanas, prasmes vai attieksme pret darbu? Izvēlies vienu vai vairākas atbildes!