Izlasi situācijas aprakstu un atbildi uz jautājumiem!

Pēteris ir galdnieks un šajā mēnesī ražo krēslus. Krēslu ražošanas pastāvīgās izmaksas ir 120 eiro bet viena krēsla mainīgās izmaksas ir 8 eiro. Šajā mēnesī viņš izgatavoja 250 krēslu. (3 punkti)

Izlasi situācijas aprakstu un atbildi uz jautājumiem!