Savieto atbilstošās atbildes kartīti ar jautājumu!