Ievelc pareizās atbildes teikumu brīvajās vietās!

Māra izveidojusi skolēnu mācību uzņēmumu – viņa veido skolas avīzi un pārdod to skolasbiedriem.