Sakārto ekonomiskās darbības ķēdi no cēloņa līdz sekām!