Sagrupē sociālos uzņēmumus ar to aprakstiem!

Atver interneta vietni sua.lv un izpēti, kādi sociālie uzņēmumi ir Latvijā.