Ieraksti, kura pozīcija budžetā attiecas uz ienākumiem un kura – uz izdevumiem!

Izlasi tekstu pirms uzdevuma par budžeta veidošanu dvīņu Māras un Anša ģimenē!