Inflācijas laikā tautsaimniecības dalībnieki var gan iegūt, gan zaudēt.

Inflācijas laikā tautsaimniecības dalībnieki var gan iegūt, gan zaudēt.

Ieraksti, kuras mājsaimniecības inflācijas laikā ir ieguvējas un kuras – zaudētājas, kuri uzņēmumi – ieguvēji, kuri – zaudētāji, un kuras valstis ir ieguvējas un kuras – zaudētājas!